Friday, October 13, 2017

Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics have been many singers present, if

Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics song presented by An CoongBài hát: Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) - An Coong


Có một người, vẫn yêu một người.

Vẫn đợi chờ, dẫu cho người đó không về.

Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm.

Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy.


Người ta cứ nói đừng quá yêu.

Người ta cứ nói đừng quá tin.

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ,

trong mỗi cuộc đời.


Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.

Đừng nên cố bước cũng nỗi đau.

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta,

trong đêm tối cô đơn....

(x2)


Người ta cứ nói đừng quá yêu.

Người ta cứ nói đừng quá tin.

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ,

trong mỗi cuộc đời.


Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.

Đừng nên cố bước cũng nỗi đau.

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta,

trong đêm tối cô đơn....


Có một người bước qua biết bao cuộc tình


Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.


Đến một ngày bước chân mỏi mệt


Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
You're watching

correct Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics

if you detect errors in the Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc Piano Cover) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.