Friday, October 13, 2017

Nhậu Hoài Không Say Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nhậu Hoài Không Say Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nhậu Hoài Không Say Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nhậu Hoài Không Say Lyrics have been many singers present, if

Nhậu Hoài Không Say Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nhậu Hoài Không Say Lyrics song presented by Lâm Chấn Khang, Kiều Linh, Mai SơnBài hát: Nhậu Hoài Không Say - Lâm Chấn Khang, Kiều Linh, Mai Sơn


Ngày tháng cứ dần trôi đời bao nhiêu buồn vui

Có mấy bạn và có lúc tăm tối

Buồn lai rai vài chai vui thì cũng ngủ ăn mừng

Nói chung là chuyện gì ta cũng uống.


Gặp mấy đứa bạn thân rồi anh em đệ huynh

Quá thân tình thì phải uống cho tới

Một hai ba mình vô ta cùng uống hết ly này

Hết ly này mình cạn ly tiếp theo.


[ĐK:]

Nhậu hoài mà không say là sao

Vậy là mình thuộc dạng đồ cáo

Ngồi hết đêm đến sáng sao đâu

Trước đến nay có say bao giờ.


Một vài lần xui nên đụng xe

Hoặc là lần nằm ngoài con đê

Và cái hôm té dưới sân ra do trời tối quá

Chứ đâu có say hồi nào
You're watching

correct Nhậu Hoài Không Say Lyrics

if you detect errors in the Nhậu Hoài Không Say Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nhậu Hoài Không Say Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nhậu Hoài Không Say Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...