Friday, October 13, 2017

Những Người Anh Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Những Người Anh Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Những Người Anh Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Những Người Anh Em Lyrics have been many singers present, if

Những Người Anh Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Những Người Anh Em Lyrics song presented by LEGBài hát: Những Người Anh Em - LEG


Ối giổ ôi , Quất nặng quá

Quất mạnh lên nào anh em ơi

2 3 nào !!!!

Lên là lên là lên là lên

Lên là lên là tên là lên

Lên nóc nhà là bắt con gà

Lên nóc nhà là bắt con gà

Chọc tiết gà là Chọc tiết gà

Vặt lông gà là vặt lông ga

Ăn thịt gà là ăn thịt gà

Anh em mình là 1 gia đình

1 gia đình là chơi hết mình

Chơi hết mình là lên thiên đình

Lên thiên đình rồi nhảy sập sềnh

nhảy sập sềnh là nhảy sập sềnh

Lắc lắc lắc lắc lắc ....

Lắc cái đầu là lắc cái đầu

lắc cái đầu để cho sạch gầu

Lắc cái mông là Lắc cái mông

Lắc cái mông để giống con công

Bay lên nào là Bay lên nào

Lên trời cao là Lên trời cao

Lên trời cao ta gặp chị Hằng

Gặp chị Hằng ta nói với chị : “ I love you là I love you '”

Oh oh oh oh oh oh

Ah ah ah ah ah ah

Oh oh oh oh oh oh

Ah ah ah ah ah ah

------------------- -------------------- -------------------- ------------------

A nh ơi anh em phê ... phề phê phê quá ( So Phê )

Phề phề phề phề phề phê phê phê quá ( Max Phê )

Imma Phế Phê , Imma Phế Phê

Đêm nay ai đưa em về em phê em nằm bờ đê như 1 con dê

Imma Phế Phê , Imma Phế Phê ......

Na Na Na Na Na Na (Okeyyyy)

Na Na Na Na Na Na Na (Okeyyyy)

---------- -------------------- -------------------- -------------------- -------

Nà cùng lại đây mình cùng cất cánh bay nào ( lại đây em ei )

Nào lại gần đây mình cùng đi ăn su hào ( Su Hào em ei )

Nào lại gần đây mình cùng nhau bay qua rào ( Qua rào em ei )

Nào chạy vào đây mình cùng nhau quẩy lên nào ( OK EM EI )

------------------ -------------------- -------------------- -------------------

Anh em mình là anh em tốt

Anh em tốt là ăn cà rốt

Ăn cà rốt là .. LÊN LUÔN

Quẩy Lên NÀO

Lắc cái đầu là lắc cái đầu

lắc cái đầu để cho sạch gầu

Lắc cái mông là Lắc cái mông

Lắc cái mông để giống con công

Bay lên nào là Bay lên nào

Lên trời cao là Lên trời cao

Lên trời cao ta gặp chị Hằng

Gặp chị Hằng ta nói với chị : “ I love you là I love you '”

Xuống làm gì rồi lại phải lên

Xuống làm gì rồi lại phải lên

Xuống làm gì rồi lại phải lên

------------------- -------------------- -------------------- ------------------

A nh ơi anh em phê ... phề phê phê quá ( So Phê )

Phề phề phề phề phề phê phê phê quá ( Max Phê )

Imma Phế Phê , Imma Phế Phê

Đêm nay ai đưa em về em phê em nằm bờ đê như 1 con dê

Imma Phế Phê , Imma Phế Phê ......

Na Na Na Na Na Na (Okeyyyy)

Na Na Na Na Na Na Na (Okeyyyy)
You're watching

correct Những Người Anh Em Lyrics

if you detect errors in the Những Người Anh Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.