Friday, October 13, 2017

Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics have been many singers present, if

Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài Hát : Niềm Thương Nỗi Nhớ - Dương Hồng Loan


Mùa thu báo hiếu lại về

Nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng

Dù cho cách trở núi sông

Tình thương cha mẹ vẫn không đổi dời.


Con đi đất khách quê người

Phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm

Nhớ công cha mẹ sanh thành

Nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn.


Con đi sương gió rạn dày

Mẹ cha mong đợi tháng ngày héo hon

Vu lan vẫn tiếng chuông buồn

Vọng lời kinh hiếu về nguồn cội xưa.


Thời gian dù đến bao giờ

Lời ru của Mẹ trời thơ ngọt ngào

Công cha như đỉnh núi cao

Nghĩa Mẹ như nước dạt dào biển khơi.


Làm con muốn được nên người

Báo ân Cha Mẹ ngàn đời chớ quên

Công lao dưởng dục đáp đền

Người ơi nên nhớ đừng quên cội nguồn.
You're watching

correct Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics

if you detect errors in the Niềm Thương Nỗi Nhớ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.