Friday, October 13, 2017

Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics have been many singers present, if

Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics song presented by X5Một ngày thật dài lại ngồi nhớ vẩn vơ

Mơ yêu thương vòng tay giờ xa vô bờ

Trôi xa đâu ai ngờ

Tìm xung quanh đây một cánh tay


Lại một ngày thật buồn ngồi hát giữa trời

Trong câu ca giờ đây dường như nghẹn lời

Nghe con tim rối bời

Đâu trong tôi là chốn yên bình ?


Bao lâu bên nhau để rồi lại mất nhau

Bao lâu bên nhau chỉ còn lại nỗi đau

Bao lâu để nắng sẽ lại về

Bao lâu để thấy quanh tôi không còn cô đơn

Và kỷ niệm rồi sẽ chôn sâu


Qua đi,qua đi một ngày người quay lưng quên vội tiếng yêu

Và dù những tháng năm bên nhau xa rồi nhưng lòng tôi còn tin người sẽ quay về

Xa nhau xa nhau một lần để nghe trong tim mình vẫn đây

Ngập tràn những nhớ thương như mới hôm qua như là chưa lìa xa, tình chẳng phai nhoà


(Cô đơn chỉ là những cảm giác sẽ qua mau

Kỷ niệm sẽ là những dĩ vãng khó phai màu

Điều gì là hạnh phúc sẽ giữ mãi tim nhau?

Yêu thương xưa đã hứa nay còn đâu?)x2


Một ngày thật dài lại ngồi nhớ vẩn vơ

Mơ yêu thương vòng tay giờ xa vô bờ

Trôi xa đâu ai ngờ

Tìm xung quanh đây một cánh tay


Là một ngày thật buồn ngồi hát giữa trời

Trong câu ca giờ đây dường như nghẹn lời

Nghe con tim rối bời

Đâu trong tôi là chốn yên bình?


Bao lâu bên nhau để rồi lại mất nhau

"Khi nào khi nào tim lại yên bình"

Bao lâu bên nhau chỉ còn lại nỗi đau

"Nơi nào nơi nào tìm lại bóng hình"

Bao lâu để nắng sẽ lại về

Bao lâu để thấy quanh tôi không còn cô đơn

Và kỷ niệm rồi sẽ chôn sâu


Qua đi qua đi một ngày người quay lưng quên vội tiếng yêu

Và dù những tháng năm bên nhau xa rồi nhưng lòng tôi còn tin người sẽ quay về

Xa nhau xa nhau một lần để nghe trong tim mình vẫn đây

Ngập tràn những nhớ thương như mới hôm qua như là chưa lìa xa, tình chẳng phai nhoà


(Cô đơn chỉ là những cảm giác sẽ qua mau

Kỷ niệm sẽ là những dĩ vãng khó phai màu

Điều gì là hạnh phúc sẽ giữ mãi tim nhau?

Yêu thương xưa đã hứa nay còn đâu?)x2


Bên nhau bên nhau

Không sao phôi phai mai sau

Nơi đâu nơi đâu

Tìm lại yêu thương bao lâu

Và và

Dù rằng đời này còn nhiều nhiều lắm thăng trầm

Thì những lúc cô đơn

Hãy đến bên tôi

Để biết chưa phai phôi

Tháng ngày


Đêm ơi đêm quá khẽ khàng

Một người ngồi chốn đây miên man những khúc ca còn dở dang


(Qua đi qua đi một ngày người quay lưng quên vội tiếng yêu

Và dù những tháng năm bên nhau xa rồi nhưng lòng tôi còn tin người sẽ quay về

Xa nhau xa nhau một lần để nghe trong tim mình vẫn đây

Ngập tràn những nhớ thương như mới hôm qua như là chưa lìa xa, tình chẳng phai nhoà)x2


(Cô đơn chỉ là những cảm giác sẽ qua mau

Kỷ niệm sẽ là những dĩ vãng khó phai màu

Điều gì là hạnh phúc sẽ giữ mãi tim nhau?

Yêu thương xưa đã hứa nay còn đâu?)x2
You're watching

correct Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics

if you detect errors in the Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nơi Con Tim Yên Bình Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...