Thursday, October 26, 2017

Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics have been many singers present, if

Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics song presented by Lâm HùngBài hát: Nỗi Lòng Đàn Ông - Lâm Hùng


Đã là đàn ông, ai chẳng có phút không thật lòng

Nếu là đàn ông, ai không một lần nong nổi

Chẳng phải dối gian, chỉ bởi tham lam

Nên những lúc không em, anh làm người có lổi

Để rồi hờn ghen, khi người biết anh không thật lòng

Để rồi buồn đau, khi anh thêm nhiều lần nong nổi

Chớ khóc đâu em, hảy hiểu cho anh

Dẩu có bên ai, anh vẫn yêu em thật nhiều.


Đừng buồn em hỡi

Khi đêm đêm anh đã ra đi

Khi đêm đêm anh đã bên ai

Bỏ em trong quạnh hiu

Đàn ông ai cũng

Đôi khi không là chính mình

Nên anh đôi lần dối em.


Anh biết anh đi là sai

Anh biết anh không thuỷ chung

Nhưng đừng buồn em hỡi

Bình minh sẻ mang anh về.
You're watching

correct Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics

if you detect errors in the Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nỗi Lòng Đàn Ông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...