Thursday, October 26, 2017

Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics have been many singers present, if

Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics song presented by Lâm Vũ, Uyên TrangBài hát: Nỗi Nhớ Đêm Dài - Lâm Vũ, Uyên Trang


Anh đâu nào biết ngày mình xa nhau tim em quặn đau

Và anh nào có hay nơi đây trông ngóng từng ngày

Em đâu nào thấy nỗi đau cào xé trong anh

Từng đêm nghe nhói tim

Để chờ thời gian mang em quay lại

Mỗi riêng em lẻ loi cô lẻ bước trên đường về

Tiếng mưa rơi buồn tênh nghe lòng não nề

Giờ phải làm sao anh phải làm sao hỡi em

Vì tình ta giờ rất mong manh

Có lẽ chỉ mình em nuốt nước mắt sâu vào tim

Giấu bao nhiêu lệ rơi khi anh xa rồi

Màn đêm buông xuống mang yêu thương đi vội vã

Chỉ còn lại nỗi nhớ đêm dài
You're watching

correct Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics

if you detect errors in the Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nỗi Nhớ Đêm Dài Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...