Friday, October 13, 2017

Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics have been many singers present, if

Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics song presented by Lưu Chí VỹBài hát: Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông - Lưu Chí Vỹ


mùa đông sang tuyết đã rơi

cho lòng anh nhớ thương về em

và anh mong mòng ước sao

cho thời gian trở về quá khứ

để cho anh không xót xa không buồn đau những khi lẻ loi

và con tim thôi giá băng

khi tình em bỏ rơi tình anh

giờ anh thấy rất xa xôi khi người đi cuối chân trời

để lại lòng trống vắng

khi nhìn tuyết nhớ mây mùa đông

ngày xưa chính nơi này đây

ta găp nhau yêu nhau ấm nồng

mà giờ này anh lẻ loi

anh buồn thêm

giờ anh chỉ luôn cầu mong

cho người đi sẽ quay trở về

để cho anh được hạnh phúc khi cùng em ngắm mưa mùa đông

lòng anh chỉ mong vậy thôi

xin trời cao giúp cho ước nguyện

vì trọn đời anh chỉ yêu riêng mình em


You're watching

correct Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics

if you detect errors in the Nỗi Nhớ Mây Mùa Đông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.