Thursday, October 26, 2017

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics have been many singers present, if

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow - Lương Gia Huy


Có một không gian nào

Đo chiều dài nỗi nhớ

Có khoảng mênh mông nào

Sâu thẳm hơn tình thương.


Ở đâu đây nỗi nhớ

Anh mơ về bên em

Ngôi sao như xuống thấp

Cho ta gần nhau thêm.


[ĐK:]

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Đếm mấy triệu hạt rồi

Mà chưa vơi nỗi nhớ.


Ở hai đầu nỗi nhớ

Yêu và thương sâu hơn

Ở hai đầu nỗi nhớ

Nghĩa tình đằm thắm hơn
You're watching

correct Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics

if you detect errors in the Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Slow Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...