Thursday, October 5, 2017

Đồi Thông Hai Mộ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đồi Thông Hai Mộ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đồi Thông Hai Mộ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đồi Thông Hai Mộ Lyrics have been many singers present, if

Đồi Thông Hai Mộ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đồi Thông Hai Mộ Lyrics song presented byĐồi Thông Hai Mộ

Trình Bày: Lệ Quyên


Một chiều rừng

gió lộng một chiều rừng

Nhớ chuyện bên đồi thông

Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín

Tâm hồn đang trắng trong

Như chim non khi ăn còn chưa no

Khi co còn chưa ấm

Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng

Nắng mưa lo một mình

Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi

trang điểm qua màu phấn

Để phai úa đến tàn cả hương sắc

tháng ngày luôn héo hon

Hoa không tươi khi hay nàng ít nói

Chim muông ngừng tiếng hót

Trời không thương nên đêm đổ giông tố

Cướp đi cuộc đời nàng

Sao người về đây để tìm nhưng

Thôi đã mất còn đâu

Ôi! Buồn làm sao,

đồi thông xưa

Nay vắng bóng người yêu

Ôi! đời hợp tan,

hợp rồi tan

Như mây kia gặp gió

Chàng tương tư bao năm về bên ấy

Vắng đi từ đấy !

Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng

Như lời xưa thề ước

Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc

dưới mộ sâu đất khô

Qua bao năm rêu xanh phủ che kín

Âm u chẳng nhang khói

Trời xuôi chi trên cây còn lá úa

Lá xanh kia rụng rồi...

You're watching

correct Đồi Thông Hai Mộ Lyrics

if you detect errors in the Đồi Thông Hai Mộ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đồi Thông Hai Mộ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đồi Thông Hai Mộ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...