Friday, October 13, 2017

Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics song presented by Thái Lan ViênBài hát: Phê Thuốc Lào (Remix) - Thái Lan Viên


Trong không gian thật yên lắng, hút thuốc lào Nghệ An,

Hãy ném anh cái điếu cày.

Cho anh xin que diêm que đóm với cốc nước để hãm phê,

Em đỡ anh cái nhể?

Cho anh xin, xin thêm bi nữa em ơi,

Bật lửa và châm cho anh, bật lửa và châm cho anh em nhé.

Cho anh cho anh đổ trong vòng tay em, môi anh liền kề.... em,

Anh đang phê, đang phê, ôi phê lắm rồi.


ĐK:

Em ơi anh... anh phê quên hết đường về

Em có thể chở anh về không?

Có thể chở anh về không? Xin em đấy

Anh xin em, anh van em nốt lần này

Anh xin em..... hãy đưa anh về...


Em ơi anh... anh phê quên hết đường về

Em có thể chở anh về không?

Có thể chở anh về không? Xin em đấy

Anh xin em, anh van em nốt lần này

Anh xin em hãy đưa anh về...


Em ơi anh... anh phê quên hết đường về

Em có thể chở anh về không?

Có thể chở anh về không? Xin em đấy

Anh xin em, anh van em nốt lần này

Anh xin em..... hãy đưa anh về...


Em ơi anh... anh phê quên hết đường về

Em có thể chở anh về không?

Có thể chở anh về không? Xin em đấy

Anh xin em, anh van em nốt lần này

Anh xin em hãy đưa anh về...
You're watching

correct Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Phê Thuốc Lào (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.