Thursday, October 26, 2017

Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics have been many singers present, if

Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics song presented by Loren YouBài hát: Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi - Loren You


Quá khứ của anh là một năm dài anh chỉ biết vùi mình vào đêm tối

Chỉ vì người mà anh yêu thương nhất cuối cùng đã nhẫn tâm phản bội

Quá khứ của em thì cũng như anh em cũng đã bị người gian dối

Em đã gặp phải là một thằng sở khanh nói đúng hơn là một thằng tồi

Họ đã bỏ em để mà đi đi tìm hạnh phúc khác

Và họ cũng vậy họ cũng đã bỏ anh bằng cách dở trò nói dối gạt

Và thế là kể từ ngày đó thì anh cũng đã chính thức gục ngã

Và cho đến khi anh gặp được em thì anh mới nhận ra được là

Quá khứ của anh và của em thì cũng chỉ là một quá khứ

Mình hãy xóa bỏ chấp nhận hiện tại và hãy xem như phép cộng trừ

Người dối gian gặp người gian dối còn thật lòng ngược lại thế thôi

Phải biết chấp nhận và tự đứng lên vì đường đời đi còn rất nhiều lối

Phải biết chấp nhận và cho đi và xem tương lai là hiện tại

Còn quá khứ thì chỉ là quá khứ trong đời chưa ai từng phạm sai

Phải biết đứng dậy sau mỗi lần ngục ngã sẽ giúp ta rút ra nhiều điều

Và nhờ như vậy ta mới gặp được nhau hạnh phúc trọn vẹn một tình yêu

Mỗi người đều có một quá khứ và ai cũng đã từng phạm sai

Phải biết đứng dậy và tự vươn lên và phải biết chấp nhận hiện tại

Người dối gian thì gặp người gian dối kẻ thật lòng thì ngược lại thế thôi

Chỉ cần biết là mình đã có nhau quá khứ vứt bỏ là được rồi

Mỗi người đều có một quá khứ

Đau buồn của trước kia

Anh cũng vậy và em cũng vậy

Đã từng yêu rồi lại chia lìa

Nhờ như vậy mới có hôm nay

Là ngày chúng mình được chung bước

Người trước bên em không cho em hạnh phúc

Thì anh xin hứa sẽ làm được

Chúng mình hãy hứa với nhau đi em

Trân trọng bên nhau dù từng phút

Từng chút cử chỉ từng chút hành động

Đừng làm cho đối phương ngã gục

Hãy cùng nhau hướng về hiện tại

Chúng mình xây đắp một tương lai

Quá khứ trước kia thì hãy quên đi

Và xem như chưa từng tồn tại

Sau cơn mưa thì trời lại sáng

Quá khứ trước kia ta đừng màng

Giờ thì mình đã có nhau rồi

Hãy quên đi nỗi đau từng mang

Họ dối gian sẽ gặp gian dối

Còn mình thật lòng nên có nhau

Điều họ hứa họ không làm được

Còn đối với anh chẳng khó đâu

Chỉ cần em hứa với anh một điều

Là hãy cùng anh luôn chung bước

Vì đến với nhau không phải dễ dàng

Mà hạnh phúc mà mình có được

Và phải biết chấp nhận hiện tại

Và cùng anh hướng về tương lai

Hạnh phúc thì mình hãy cùng chung tay

Quên đi xóa quá khứ bắt đầu lại

Mỗi người đều có một quá khứ

Và ai cũng đã từng phạm sai
You're watching

correct Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics

if you detect errors in the Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Quá Khứ! Thôi Bỏ Đi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...