Thursday, October 5, 2017

Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics have been many singers present, if

Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics song presented by Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) - Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic, DJ GinBài hát: Rêu Phong - Tìm Lại

(The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016)

- Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic, DJ Gin


[Rêu Phong]

Đời con lắm ma quái

Khiến bao người quên lối về

Bỗng nghe đời ngun ngút sầu

Em làm quen dối gian yêu ma

Em làm quen dối gian yêu ma

Oh Oh Oh Oh Oh ...


Ngày còn lắm giông tố

Khóc ai mùa thu héo tàn

Khóc ai đã quen cúi đầu

Em ngày mai biết sẽ ra sao ?

Em ngày mai biết sẽ ra sao ?


Hát lên hỡi con tim khốn khổ

Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu

Hát lên hỡi tương lai yếu đuối

Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu


[Tìm Lại]

Chẳng muốn nghe gì

Chẳng muốn tìm khác

Đôi mắt luôn tìm, tìm về

Người nét môi cười

Như những nụ hồng

Người khóc trong lòng, hết rồi.


[ĐK:]

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người

Để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi.
You're watching

correct Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics

if you detect errors in the Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Rêu Phong - Tìm Lại (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...