Friday, October 13, 2017

Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics have been many singers present, if

Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics song presented by Hòa Âm Ánh Sáng 2016) - Hằng BingBoong, Đỗ Nhân, DJ Dan NguyễnBài hát: Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016)

- Hằng BingBoong, Đỗ Nhân, DJ Dan Nguyễn


Cơn mưa vội vàng chóng qua

Cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa

Có lẽ đôi ta từ nay

Về sau, đừng nghĩ đến nhau

Thì tim em sẽ không vì ai phải đớn đau.


Em đâu nào hay biết chăng

Mỗi khi anh nghĩ về em

Anh thường đi rất nhanh

Phố quen khi xưa giờ đây

Mình anh, chẳng còn bóng em

Chẳng còn.. Một chút vương vấn.


Tiếc nuối làm gì

Người cũng đã ra đi

Níu kéo làm gì oh no

Em sẽ quên anh my boy.


Những phút dại khờ vì quá ngu ngơ

Anh yêu thật nhiều chẳng nghĩ

Anh sẽ quên em my girl.


Vì yêu dại khờ vì em đợi chờ

Từng đêm một mình ngóng trông cuộc tình

Về anh.. Về em

Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết.


Vì do một người đi qua cuộc đời

Vì anh vội vàng xoá tan lời hẹn

Về anh... Về em

Thì thôi em đi đi anh không quan tâm giữ lại.
You're watching

correct Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics

if you detect errors in the Rời (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.