Thursday, October 26, 2017

Ryuukou Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ryuukou Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ryuukou Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ryuukou Lyrics have been many singers present, if

Ryuukou Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ryuukou Lyrics song presented by RurutiaNếu được thì cố gắng

Yêu tất cả mọi người.

Ghét , không ghét ai cả.

Ấy là đạo làm người

Biết nơi mình đang đứng

Là quang trọng, dẫu sao

Cái thực sự quang trọng

Biết mìh đi hướng nào

Cứ đều đều mà tiến

Chẳng vội làm j

Cái j đến sẽ đến

Cái j đi sẽ đi

Gặp khó khăn mất mát

Bất cứ đều j ,

Đừng tìm một lối thoát

Mà tìm một hướng đi

Khi bạn muốn đều j

Thì đừng hớ đều ấy

Hãy hủ độ đi tì

Có tìm ắt có thấy

Chỉ có 2 lựa chọn

Bạn đối mặc với hàng ngày

Tìm cái có sẵn

Hoặc tìm cách đổi thay
You're watching

correct Ryuukou Lyrics

if you detect errors in the Ryuukou Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ryuukou Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ryuukou Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...