Thursday, October 5, 2017

Sắc Màu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sắc Màu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sắc Màu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sắc Màu Lyrics have been many singers present, if

Sắc Màu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sắc Màu Lyrics song presented by Bé Trà MyBài hát: Sắc Màu - Bé Trà My


Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng

Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu

Một màu nâu nâu, một màu tím tím

Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng


Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm

Thời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi

Một màu đen đen, một màu trắng trắng

Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi vội vàng


Một đường cong cong, nối bao đường vòng

Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong

Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối

Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu


Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình

Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây

Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa

Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.
You're watching

correct Sắc Màu Lyrics

if you detect errors in the Sắc Màu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sắc Màu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sắc Màu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...