Thursday, October 26, 2017

Sài Gòn Vắng Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sài Gòn Vắng Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sài Gòn Vắng Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sài Gòn Vắng Em Lyrics have been many singers present, if

Sài Gòn Vắng Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sài Gòn Vắng Em Lyrics song presented by Justin NguyễnBài hát: Sài Gòn Vắng Em - Justin Nguyễn


Bước về chốn đây

Anh vẫn thấy như bao ngày

Những đường phố quen

Cho ánh sáng khi về đêm


Vẫn là tiếng rao

của người bán rong bên đường

Đêm nay chỉ vắng em thôi

vắng em cạnh anh


Sài gòn có lẽ buồn nhớ em

Mưa bão suốt đêm

mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng

Cùng cafe đắng


Sài gòn có lẽ cũng giống anh

Tiếc ngày tháng qua

Mà ta đã có với nhau

Giờ tìm nơi đâu tìm đâu


Nhớ về chúng ta

Dạo trên igiữa con phố dài

Dưới hàng lá me

và đông đúc như dòng xe


biết rằng mất em

là lạc lõng đêm vô cùng

Nhưng khi kỉ niệm về

Nỗi đau đầy vơi


Sài gòn có lẽ buồn nhớ em

Mưa bão suốt đêm

mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng

Cùng cafe đắng


Sài gòn có lẽ cũng giống anh

Tiếc ngày tháng qua

mà ta đã có với nhau

Giờ tìm nơi đâu tìm đâu.
You're watching

correct Sài Gòn Vắng Em Lyrics

if you detect errors in the Sài Gòn Vắng Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sài Gòn Vắng Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sài Gòn Vắng Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...