Friday, October 13, 2017

Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics have been many singers present, if

Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics song presented by Đan Nguyên, Hà Thanh XuânSáng Tác : Trần Thiện Thanh

Thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối

Khi thương mến nhau hai người hai ngả tránh sao bồi hồi

Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, sương giăng kín mờ nhạt nhòa ước mơ

Đã gặp nhau rổi, sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng?


Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng

Nên em cúi mặt ngăn giòng nước mắt phút giây tạ từ

Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn

Nếu em đã trọn thương anh xa vắng

Xin em chớ buồn cho nặng lòng chinh nhân.


Nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chưa về

Mang lời thề lên miền sơn khê

từng đêm địa đầu hun hút gió sâu

Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm rằm

Vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông

Thì duyên tình mình có nghĩa gì không?


Anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiếng súng

Sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời

Đầu đường chia phôi anh không nói gì

Nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi

Nếu anh có về khi tàn chinh chiến

Xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em...
You're watching

correct Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics

if you detect errors in the Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tạ Từ Trong Đêm (Live) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...