Thursday, October 26, 2017

Tết Của Mẹ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tết Của Mẹ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tết Của Mẹ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tết Của Mẹ Lyrics have been many singers present, if

Tết Của Mẹ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tết Của Mẹ Lyrics song presented by Noo Phước ThịnhBài hát: Tết Của Mẹ - Noo Phước Thịnh


Xuân đang theo chuyến xe ngược xuôi mọi miền

Xuân mang theo lòng mẹ nhớ lắm đàn con xa

Nơi con vẫn ngày đêm khắc hoài nhiều ước muốn

Và cái tết gần gũi các tuổi thơ giờ xa vời

ĐK

Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Đong đếm từng ngày xuân

Cánh én bay về rồi

Nhưng chẳng thấy các con về bên


Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Mong chuyến xe xuân ngoài kia

Mang cái tết cùng các con

Mẹ chỉ muốn đón xuân đoàn viên


Xuân đang theo chuyến xe ngược xuôi mọi miền

Xuân mang theo lòng mẹ nhớ lắm đàn con xa

Nơi con vẫn ngày đêm khắc hoài nhiều ước muốn

Và cái tết gần gũi các tuổi thơ giờ xa vời

ĐK

Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Đong đếm từng ngày xuân

Cánh én bay về rồi

Nhưng chẳng thấy các con về bên


Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Mong chuyến xe xuân ngoài kia mang cái tết cùng các con

Mẹ chỉ muốn đón xuân đoàn viên


Có những lúc chúng ta chạy theo dòng đời

Sẽ chẳng biết mẹ cũng cần được che chở


Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Cánh én bay về rồi

Nhưng chẳng thấy các con về bên


Cả tuổi xuân của mẹ là các con

Rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông

Mong chuyến xe xuân ngoài kia

Mang cái tết cùng các con

Mẹ chỉ muốn đón xuân đoàn viên
You're watching

correct Tết Của Mẹ Lyrics

if you detect errors in the Tết Của Mẹ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tết Của Mẹ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tết Của Mẹ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...