Thursday, October 5, 2017

Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics have been many singers present, if

Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics song presented by Hoàng Rapper, DJ Khang ChivasBài hát: Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) - Hoàng Rapper, DJ Khang Chivas


Babe! Đêm nay em muốn anh sống sao khi em làm cho anh đang craze!

Em cứ thả thính, ai mê là dính, em tính nhờ ai đưa em về?

Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo, ta trèo qua nhau đi lady! Lên xe đi em! Ồ sao bé không lắc lắc!


Trái đất này là của chúng mình.

Cùng bay nào! Cùng bay nào! Cho trái đất quay!

Cùng bay nào! Cùng bay nào! Cho trái đất quay!

Quay là quay là quay! Quay là quay là quay là quay!

Lên là lên là lên! Lên là lên là lên là lên!


Ồ sao bé không lắc!


Em cứ thả thính, ai mê là dính!

You're watching

correct Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics

if you detect errors in the Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thả Thính (Ok Vina.House – DJ Khang Chivas) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...