Thursday, October 5, 2017

Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics have been many singers present, if

Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics song presented by Ngọc HiểnBài hát: Thằng Cuội (Original Version) Beat - Ngọc Hiển


Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng cuội già ôm một mối mơ.


Gió không có nhà, gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau, chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta.


[ĐK:]

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non,

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ.


Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Thằng Cuội lyrics on ChiaSeNhac.com

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây.


Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Mười lăm tháng tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang
You're watching

correct Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics

if you detect errors in the Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thằng Cuội (Original Version) Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...