Thursday, October 26, 2017

Thằng Tàu Lai Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thằng Tàu Lai Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thằng Tàu Lai Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thằng Tàu Lai Remix Lyrics have been many singers present, if

Thằng Tàu Lai Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thằng Tàu Lai Remix Lyrics song presented by Cao Tùng Anh, DJ Hiếu PhanBài hát: Thằng Tàu Lai Remix - Cao Tùng Anh, DJ Phan Hiếu


Thằng bạn mình mẹ người Hoa bố nó ta.

Thằng tàu lai rất bô trai.

Nhớ lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng.

Đi đâu cũng đều, áo quần giống nhau.


Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương.

Người thì cao...dáng thanh cao.

Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà.

Tôi chỉ mong được thấy chị thôi.


Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà,

thằng Tàu lai tôi ở đến mai.

Có lúc cả ba cùng chơi năm mười.

Tôi chỉ mong được thấy chị thôi....


Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.

Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.

Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.

Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....


Rồi một ngày một ngày tôi đến chơi.

Thằng Tàu lai nó nói tôi hay.

Thỏa ước chưa xong mà chị đi lấy chồng.

Tôi thấy như trời đất cuồng quay.


Dần một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà,

thằng Tàu lai nó đến thăm tôi.

Nó nói với tôi chị đi mất rồi.

Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau


Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.

Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.

Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.

Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....

Đau đau thật đau.
You're watching

correct Thằng Tàu Lai Remix Lyrics

if you detect errors in the Thằng Tàu Lai Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.