Thursday, October 26, 2017

The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics have been many singers present, if

The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics song presented by V.ABài hát: The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) - V.A


Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng cuội già ôm một mối mơ.


Gió không có nhà, gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau, chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta.


[ĐK:]

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non,

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ.


Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây.


Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Mười lăm tháng tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang
You're watching

correct The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics

if you detect errors in the The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: The Green Grass (Hòa Tấu Thằng Cuội) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...