Friday, October 13, 2017

Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics have been many singers present, if

Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics song presented by Sun Nan (Tôn Nam)Bài hát: Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) - V.A


Cuộc đời này

Vui buồn đan xen, yêu hận thành si niệm

Sao phải sợ những chuyện thị phi trước mắt

Giang sơn biến đổi vô thường

Cụng chén nên khúc ly biệt

Ngoảnh đầu lại, nghìn thu như giấc mộng

Đã khuất xaTấm gương xưa đã không thể soi được nữa

Non nước trăng hoa lầu các đã trống không

Trăng sáng năm đó giờ nơi đâu

Nhẹ nhàng gợi lại những ngọt ngào đó

Bầu trời lịch sử

Đã không còn lưu giữ gió mưa đêm đó

Năm tháng chất đầy những giấc mộng xưa cũ

Đã từng nghìn chén không say

Sự ngạo nghễ không ai bì nổi

Đều trong một cái khua tay

Mà tan thành tro bụi trống rổng

Tư thái oai hùng thời niên thiếu

Ưóc vọng vô tận trong từng nhịp tim

Tùy tiện vứt bỏ

Vội vàng chìm vào quên lãng...

(Tùy tiện vứt bỏ

Vội vàng chìm vào quên lãng)
You're watching

correct Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics

if you detect errors in the Thiên Thu (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.