Thursday, October 26, 2017

Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics have been many singers present, if

Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics song presented by Hung BlackhearteDBài hát: Thư Tình (Can You Feel Me?) - Hung BlackhearteD


Chiều tàn dần buông theo bóng ngày rồi...

Này em! nguyện cầu gì cho phôi phai

Chìm vào màn đêm ta tìm về với nhau

Này tình ơi! đừng vội vàng trong cơn say


That you never know

Can you feel me?


Nhạt nhòa màn sương ta lạc vào mắt nhau

Này ngày ơi! đừng vội vàng trôi qua mau . . .

Thấp thoáng bóng em trong từng giấc mơ

Này tình ơi! còn lại gì sau đêm say?


That We never know

Can you save me at the end of the day?

You will never feel the pain

when you hold me at the end of the world.
You're watching

correct Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics

if you detect errors in the Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thư Tình (Can You Feel Me?) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...