Thursday, October 26, 2017

Thương Ca Tiếng Việt Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thương Ca Tiếng Việt Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thương Ca Tiếng Việt Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thương Ca Tiếng Việt Lyrics have been many singers present, if

Thương Ca Tiếng Việt Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thương Ca Tiếng Việt Lyrics song presented by Mỹ TâmBài hát: Thương Ca Tiếng Việt - Mỹ Tâm


Tiếng việt ru bên nôi, tiếng mẹ thương vô bờ

Đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay rợp mộng mơ

Tiếng việt cha dạy con, những chiều bay cánh diều

Câu đồng dao bên bạn quen, Cho con nhìn quê mình tình yêu

Tiếng việt trong bài thơ, có người xưa chinh phụ ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phu hoá đá rồi lời ca vẫn còn


Tiếng việt còn trong mọi người, người việt còn thì còn nước non

Giữ tiếng việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau

Tiếng việt còn trong mọi người

Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn

Giữ tiếng việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son


Tiếng việt đêm xuân xưa, hát niềm thương quan họ

Cầu qua cầu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương

Tiếng việt trên dòng sông, có điệu nam ai buồn

Ai chờ ai bên bờ xưa, ai chưa về ai còn đội mưa

Tiếng việt con đò đêm, tiếng hò ai bay rộng

Giọng hò tìm , về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương


Tiếng việt còn trong mọi người, người việt còn thì còn nước non

Giữ tiếng việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau

Tiếng việt còn trong mọi người

Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn

Giữ tiếng việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son...

.
You're watching

correct Thương Ca Tiếng Việt Lyrics

if you detect errors in the Thương Ca Tiếng Việt Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thương Ca Tiếng Việt Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thương Ca Tiếng Việt Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...