Thursday, October 5, 2017

Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics have been many singers present, if

Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics song presented by Thiện Nhân, Mai Chí CôngBài hát : Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) - Nguyễn Thiện Nhân, Mai Chí Công


Từ miền nam anh ngược ra bắc

Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông.

Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn

Anh ra đón nàng với cả yêu thương.


Này ngựa ô kiêu vàng anh khớp

Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi

Băng qua núi đèo cao cao chập chùng

Đưa nàng về vinh xao xuyến lý chung tình.


Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

Xe chỉ luồng kim thiếp thương chàng từ lâu

Áo bay... ai đã qua cầu

Đôi mình... duyên tình đậm sâu.


Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen

Gió đưa... bông lúa trên đồng

Thương nhau... thương nhau lý tơ hồng


Tơ hồng...(tơ hồng) quan họ người ơi

tơ hồng...(tơ hồng) ngựa ô,ngựa ô.

You're watching

correct Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

if you detect errors in the Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...