Friday, October 13, 2017

Thương Về Miền Trung Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thương Về Miền Trung Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thương Về Miền Trung Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thương Về Miền Trung Lyrics have been many singers present, if

Thương Về Miền Trung Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thương Về Miền Trung Lyrics song presented byĐã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em

Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường

Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương

Nước chảy còn vương bao niềm thương,

cho nhắn đôi lời.


Dẫu xa muôn trùng

tôi vẫn còn thương sao là thương

Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự

đẹp trăng soi đêm trường

Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao

Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu

Xa rồi còn đâu.

ĐK:


Em ơi! Chờ anh về

Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ

Đêm nao trăng thề,

đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.

Em biết chăng em


Đã bao Thu rồi

vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương

Mỗi khi sớm chiều

xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường

Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương

Núi Ngự còn thông gieo chiều buông

Tôi vẫn còn thương.
You're watching

correct Thương Về Miền Trung Lyrics

if you detect errors in the Thương Về Miền Trung Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thương Về Miền Trung Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thương Về Miền Trung Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...