Friday, October 13, 2017

Tiễn Biệt​ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tiễn Biệt​ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tiễn Biệt​ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tiễn Biệt​ Lyrics have been many singers present, if

Tiễn Biệt​ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tiễn Biệt​ Lyrics song presented by Ngọc HânBài hát: Tiễn Biệt​-Ngọc Hân

Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương

Ở nơi nào cũng có tình yêu thương

Anh đi mây gió u buồn

Biết nơi xa đó có gì vui hơn

Riêng tôi ôm mối tơ lòng vấn vương


Nhớ nhớ phút phân ly

Tiễn bước anh đi biết nói câu gì

Anh, anh bước lên tàu, em vẫy tay chào

Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhauThuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau

Ðể bây giờ rồi cũng đành thương đau

Ðêm đêm tôi chắp tay cầu

Chúc anh phương đó có nhiều tương lai

Với bao mơ ước đong đầy trong tay.
You're watching

correct Tiễn Biệt​ Lyrics

if you detect errors in the Tiễn Biệt​ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.