Friday, October 13, 2017

Tiếng Đàn Guitar Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tiếng Đàn Guitar Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tiếng Đàn Guitar Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tiếng Đàn Guitar Lyrics have been many singers present, if

Tiếng Đàn Guitar Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tiếng Đàn Guitar Lyrics song presented by Đức HuyBài hát: Tiếng Đàn Guitar - Đức Huy


Người hãy người ban

tôi đã yêu đàn guitar

Mộc mạc trẻ trung, tình tứ tiếng đàn guitar

Thân thương gần bên tôi, gắn bó nhiều năm qua

Tịch tình tình tính tang

và tiếng đàn guitar


Bài hát cho em tôi hát với đàn guitar

Một bài tình ca cơn mưa phùn qua phố nhỏ

Tình yêu đến rồi đi nỗi buồn ở lại với ta

Tịch tình tình tính tang và tiếng đàn guitar


Đàn ru tôi ngày vui, đàn ru tôi đêm buồn

Lụa là tiếng tơ đàn ru mãi

Đàn ru cuộc tình tôi còn như áng mây trời

Tịch tình tình tính tang tiếng đàn guitar


Tìm em chiều nay trên phím đàn guitar

Hẹn em đêm nay yêu em trong bài tình ca

Dù mai này cách xa mong em vẫn còn nhớ

Tịch tình tình tính tang nhớ tiếng đàn guitar
You're watching

correct Tiếng Đàn Guitar Lyrics

if you detect errors in the Tiếng Đàn Guitar Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tiếng Đàn Guitar Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tiếng Đàn Guitar Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...