Friday, October 13, 2017

Tiếng Vĩ Cầm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tiếng Vĩ Cầm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tiếng Vĩ Cầm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tiếng Vĩ Cầm Lyrics have been many singers present, if

Tiếng Vĩ Cầm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tiếng Vĩ Cầm Lyrics song presented by Nhật Kim AnhTiếng vĩ cầm réo rắc buồn

Tựa ai oán giữa đêm tịch liêu

Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng

Của một người vẫn luôn nhớ mong.


Nhớ một người hay mĩm cười

Và hay hát mỗi khi chiều lên

Cũng nơi này, tiếng hát này

Rồi vụt bay để lại chua cay.


Em vẫn nhớ tiếng đàn năm ấy

Tiếng vĩ cầm là tiếng lòng ai

Lúc em buồn, lúc em vui.

Nhưng giờ em không còn anh nữa

Thấy đêm dài nào biết ngày mai

Giấc mơ nào đã xa bay

Em vẫn nhớ anh thật nhiều.


* Chờ đến bao giờ để xuân sang

Chờ anh đến lúc hoa héo tàn

Và có bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh

Năm tháng qua nới chốn đây?
You're watching

correct Tiếng Vĩ Cầm Lyrics

if you detect errors in the Tiếng Vĩ Cầm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tiếng Vĩ Cầm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tiếng Vĩ Cầm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...