Thursday, October 26, 2017

Tình Anh Bán Chiếu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Anh Bán Chiếu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Anh Bán Chiếu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Anh Bán Chiếu Lyrics have been many singers present, if

Tình Anh Bán Chiếu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Anh Bán Chiếu Lyrics song presented by Út Trà ÔnBài hát: Tình Anh Bán Chiếu - Út Trà Ôn


Hòòòòo ....... ooơơơi!

Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm,

công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.

Chiếu này tôi chẳng bán đâu,

tìm cô không gặp, hòòòòo ...... ooơơơi,

tôi gối đầu mỗi đêm.


Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy

sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra ....... chào.


Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào.

Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẩy,

chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi.

Nhà của cô sau trước vắng tanh,

gió lạnh chiều đông

bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm,

như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.


Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước,

có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng.

Hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng.

Cô ơi, đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy,

tôi đã lựa từng cọng lác, sợi gai.

Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác.

Tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn man mác,

còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai.


Nhớ năm ngoái khi ghe vừa tới vàm sông Ngã Bảy,

cô đã tươi cười

dẫn tôi đến tận nhà cô.cô đưa tôi vào chốn phòng riêng

để đo ni chiếc giường gõ đỏ và

Cô đặt làm đôi chiếu và cô hỏi qua giá cả,

tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen.Năm hôm sau

Khi tôi sắp sửa lui ghe,

cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng.

Sau khi cô đà quay gót,

chiếc áo bông hường khuất dạng sau mấy lùm tre.

cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang

để dấu đôi dòng nước mắt,

vì không muốn bàng quang thiên hạ

họ cười tôi là một kẻ si tình.


Khi hỏi lại xóm giềng, tôi mới biết,

cô theo chồng đã được bốn trăng qua.

Mình dám đâu sai hẹn với người ta,

mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác.


Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát,

bước chân đi như thể xác không ........ hồn.


Nước mắt cứ tuôn rơi theo lá rụng trên đường.

Gió đông vụt vù thổi mạnh, lạnh đất trời,

lạnh đến cả tâm can.

Người ta đã có đôi rồi,

chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung,

để mình vác cặp chiếu bông,

chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ.


Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn,

nỗi buồn đau cứ canh cánh bên lòng.

Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo khôn cùng.

Còn chi buồn hơn nghề bán chiếu,

để tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân.

Đến khi họ cất bước sang ngang

lại không một lời hỏi han từ giả,

đến đôi chiếu bông tôi đã uổng công

ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã,

mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền.


Ngọn gió đêm đông , đừng thổi nữa,

lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi!

Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi,

lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tái.

Tôi ngồi yên sau lái,

Đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ, vườn xưa.

Hỡi ôi, con sông Phụng Nghiệp chảy ra bảy ngã,

thì lệ của tôi sao nó cũng lai láng muôn dòng.

Có ai biết được tấm lòng của tôi

với cô gái mỹ miều trên kinh Ngã Bảy.

Sông sâu bên lở, bên bồi,

tình anh bán chiếu trọn đời không phai.
You're watching

correct Tình Anh Bán Chiếu Lyrics

if you detect errors in the Tình Anh Bán Chiếu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Anh Bán Chiếu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Anh Bán Chiếu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...