Thursday, October 26, 2017

Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics have been many singers present, if

Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lyrics song presented by Khánh LâmBài hát: Tình Mùa Đông Xứ Lạ - Khánh Lâm


Vùng tuyết lạnh bao la

nơi phương trời xứ lạ

Ngày mình mới quen nhau

em còn nhớ anh không


Ôi duyên kiếp sao lỡ làng

anh về nơi xứ lạ

để rồi thương nhớ nhau

Ngồi ghép lại tâm tư

nghe tâm hồn đơn dại


Chỉ còn bóng mơ thôi

phương trời cách đôi nơi

Em mơ ước theo xa vời

anh đang chờ mong đợi

giữa mùa đông tuyết rơi


Đêm nay nghe gió thu về

Cho lá rơi đầy để tình yêu khóc lẻ loi

Thương sao tiếng hát năm nào

Bên giòng sông nhỏ bây giờ còn đâu

Tình chỉ mộng mơ thôi

thương cho người xứ lạ

Một hình ảnh xa xưa như là cánh chim bay

Ôi duyên kiêp sao bẽ bàng

thương cho người xứ lạ một mùa đông tuyết rơi
You're watching

correct Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics

if you detect errors in the Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Mùa Đông Xứ Lạ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...