Thursday, October 26, 2017

Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics have been many singers present, if

Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics song presented by Hòa Âm Ánh Sáng) - Isaac, OnlyC, DJ GinBài hát: Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng)

- Isaac (365), OnlyC, DJ Gin


Bâng khuâng trong đêm thật dài

Ở nơi niềm vui đã xa

Tình mình như đang vô vọng

Cho ta thao thức đêm dài


Đưa nhau qua cơn mộng buồn

Mà em càng thêm cách xa

Mình lặng im đến lúc nào

Nghe anh nghe anh đêm nay.


Đừng lặng im nói một lời thôi hỡi người.

Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão.

Tình vê nơi đâu?

Tình mình về đâu hỡi em


Are we ready to just give it up

Should we turn our back on love

Or should we stand within.


Chẳng đành lòng buông cánh tay

Mà chỉ mình anh sao biết quay lại

Ngày nào say đắm vô vàn

Mà sao mình xa cách nhau.


Tình về nơi đâu?

Người ơi...

Tình vê nơi đâu?

Em hỡi...

Tình về nơi đâu?

Về đâu, yêu thương cho tới nơi đâu.
You're watching

correct Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics

if you detect errors in the Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Về Nơi Đâu (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...