Friday, October 13, 2017

Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics have been many singers present, if

Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics song presented by Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Dương Hồng LoanBài hát: Tình Yêu Hoa Bướm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Dương Hồng Loan

Tác Giả: Bùi Quang Ân


Em giờ cất bước sang ngang

Bỏ anh ở lại dở dang một đời

Còn đâu hơi ấm bờ môi

Ngọt ngào nghe tiếng: Mình à, mình ơi!


Lời thương nay đã bay xa

Bởi em bội ước hay là tại anh

Đêm trăng em khóc sau rèm

Đàn sầu ai khẩy bên thềm nhớ ai


Nhớ ngày xưa, tóc hoa cài

Anh mê say đắm nhìn hoài không thôi

Hoa môi chúm chím em cười

Thương lời em nói trọn đời chờ nhau


Mà giờ đây, còn gì đâu

Đa đoan phận liễu giọt sầu hồng nhan

Em như cánh nhạn xa đàn

Tình yêu hoa bướm hương tàn nhạt phai
You're watching

correct Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics

if you detect errors in the Tình Yêu Hoa Bướm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.