Thursday, October 26, 2017

Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics have been many singers present, if

Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics song presented by Phạm Hồng PhướcBài hát: Tôi Phát Ốm Lên Được - Phạm Hồng Phước


Nếu như một ngày

Người yêu tôi rời xa tôi đến bên một người khác rồi!

Nếu như một ngày

Người yêu tôi lừa gạt tôi

Tôi biết phải làm chi?


Ừ thì tôi khóc trong một, hai giây

Thêm vài ba giây, đến nay là hơn vài tuần

Ừ thì khóc lóc, than đời, cầu xin

Ô kìa, không không, đứng lên tranh đấu đời mình


Tôi phát ốm khi nghe rằng em xin lỗi, em sai rồi

Tôi phát ốm khi nghe rằng em vẫn yêu anh

Tôi sẽ đến bên em và hôn chiếc môi cong mềm

Thì thầm ở bên tai rằng tôi hết yêu em

Tôi sẽ đến bên em và ôm xiết em trong lòng

Rồi nói câu chân thành hãy cuốn đi đi!

Hãy cuốn đi đi!
You're watching

correct Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics

if you detect errors in the Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tôi Phát Ốm Lên Được Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...