Friday, October 13, 2017

Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics have been many singers present, if

Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics song presented by Quách Thành DanhBài hát: Tôi Tìm Lại Tôi - Quách Thành Danh


Màn đêm xuống đường khuya vắng có tôi và tôi

Không còn ai sớt chia buồn vui

Đi về đâu bước chân lẻ loi

Đường đời muôn lối em giờ đây đã xa ngàn khơi

Câu tình yêu giống như bèo trôi đã hết rồi

Còn chi nữa một câu hứa sẽ không lìa xa

Nhưng giờ đây chỉ riêng mình ta

Lê bước chân giống như hồn ma

Lạnh lùng băng giá trên bờ môi cất lên lời ca

Mang màn đêm xót xa dần qua ánh dương về

ĐK:

Người ngày xưa đã mất còn đâu

Vì cớ sao cứ mãi u sầu

Vậy thì thôi lãng quên niềm đau

Tôi tìm lại chính bản thân của tôi

Gặp là quen sau tim để mai

Chẳng có em sớm tối bên cạnh

Từng buồn vui mình có ngày xưa

Thôi bỏ đi hết tôi tìm lại chính tôi
You're watching

correct Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics

if you detect errors in the Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tôi Tìm Lại Tôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...