Thursday, October 5, 2017

Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics have been many singers present, if

Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics song presented by Vĩnh Thuyên Kim, Daniel MastroBài hát: Trả Lại Nước Mắt (Remix) - Vĩnh Thuyên Kim, Daniel Mastro


Dù biết nước mắt

sẽ chẳng thể nào

xoá đi được anh

người em từng yêu

ngày xưa người hỡi


Và những nổi nhớ

chẳng có phép màu

để em và anh trở lại

ngày xưa như lúc ban đầu

Nụ cười đã tắt

chẳng còn nở trên khoé môi,

vì anh rời xa lòng em

vỡ tan ngỡ như đã gụt ngã


Và em đã cố...

gạt lệ bước đi

nhưng lòng em tại sao

tại sao chẳng thể nào quên đi được anh


Trả lại nước mắt

cho anh và bao nụ hôn ta trao

Trả lại nụ cười và

lời yêu ngày xưa đôi ta có nhau

Sao em vẫn còn tiếc nhớ,

vẫn chờ bóng ai vẫn ước mong

anh sẽ trở về lại bên em

Người đã mãi mãi mang theo

con tim của em nơi đâu

Anh đã quên rồi

mà sao em vẫn chờ đợi trong mòn mỏi

Bao đêm em nhờ nước mắt,

phải gạt nổi đau

để cố quên anh trong niềm đau
You're watching

correct Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics

if you detect errors in the Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trả Lại Nước Mắt Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...