Friday, October 13, 2017

Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics have been many singers present, if

Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics song presented by Bạch Vũ, Dương DungBài hát: Trầm Miên (沉眠) (Truy Tìm Ký Ức OST) - Bạch Vũ, Dương Dung


Dương Dung :

Đôi khi ước muốn của em

Chỉ có thể ở trong tim anh

Cạn một chén rượu,

Xóa hết muộn phiền

Ngắm những vết thương dần dần cất bước.

Bạch Vũ:

Đôi khi chìm đắm quá lâu trong trầm miên

Phần còn lại cuộc đời lại chẳng thể tiếp nhận

Nhớ lắm đôi tay em

Cả cái nhíu mày ấy

Bi thương vẫn chưa chạm tới trái tim,

Nhất quyết không từ bỏ.

Dương Dung :

Có quá nhiều lý do để em yêu anh

Đang mãi lang thang trong ký ức

Chẳng sợ cát vàng xương trắng

Rồi tất cả đều sẽ thành hư vô

Anh vẫn ở đầu bên kia của cột mốc thời gian

Bạch Vũ:

Có quá nhiều hình ảnh trong ký ức

Đang lạc mất giữa vòng quay của năm tháng

Dù đáp án của em là từ chối

Anh vẫn sẽ từng chút một ghép lại

Dương Dung + Bạch Vũ:

Mảnh ghép của thời gian.

Dương Dung :

Đôi khi ước muốn của em

Chỉ có thể ở trong tim anh

Cạn một chén rượu,

Xóa hết muộn phiền

Ngắm những vết thương dần dần cất bước.

Bạch Vũ:

Đôi khi chìm đắm quá lâu trong trầm miên

Phần còn lại cuộc đời lại chẳng thể tiếp nhận

Nhớ lắm đôi tay em

Cả cái nhíu mày ấy

Bi thương vẫn chưa chạm tới trái tim,

Nhất quyết không từ bỏ.

Dương Dung :

Có quá nhiều lý do để em yêu anh

Đang mãi lang thang trong ký ức

Chẳng sợ cát vàng xương trắng

Rồi tất cả đều sẽ thành hư vô

Anh vẫn ở đầu bên kia của cột mốc thời gian

Bạch Vũ:

Có quá nhiều hình ảnh trong ký ức

Đang lạc mất giữa vòng quay của năm tháng

Dù đáp án của em là từ chối

Anh vẫn sẽ từng chút một ghép lại

Dương Dung + Bạch Vũ:

Mảnh ghép của thời gian.

Dương Dung:

Có quá nhiều lý do để em yêu anh

Đang mãi phiêu bạt trong ký ức

Chẳng sợ cát vàng xương trắng

Rồi tất cả sẽ biến thành hư vô

Anh vẫn ở bên kia của cột mốc thời gian

Bạch Vũ:

Có quá nhiều hình ảnh trong ký ức

Đang lạc mất giữa vòng quay của năm tháng

Dù đáp án của em là từ chối

Anh vẫn sẽ từng chút một ghép lại

Dương Dung + Bạch Vũ:

Mảnh ghép của thời gian.
You're watching

correct Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics

if you detect errors in the Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trầm Miên / 沉眠 (Truy Tìm Ký Ức OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...