Friday, October 13, 2017

Trong Trái Tim Chúa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trong Trái Tim Chúa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trong Trái Tim Chúa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trong Trái Tim Chúa Lyrics have been many singers present, if

Trong Trái Tim Chúa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trong Trái Tim Chúa Lyrics song presented by Phan Đinh TùngBài hát: Trong Trái Tim Chúa - Phan Đinh Tùng


Trong trái tim Chúa yêu muôn đời,

con xin được một chỗ nghỉ ngơi,

nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi,

như nước mưa tan trong biển khơi.


Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi,

trái tim con trong trái tim người,

nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi,

là tình con trong khối tình người.


Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha,

mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa,

tháng năm đời con sống chứa chan lời ca,

có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.


Trong trái tim Chúa như nôi hồng,

con xin được như bé ngủ mơ,

một giấc mơ, nghìn giấc mơ,

những giấc mơ ấm êm tuổi thơ.


Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi,

mỗi ước mơ con có trong đời,

là sống vui là hát vui,

là trẻ thơ trong mái nhà người.


Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha,

mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa,

tháng năm đời con sống chứa chan lời ca,

có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.


Trong trái tim Chúa bao ân cần,

con xin được say nếm hồng ân,

là trái ngon, là trái ngon,

những trái ngon dưỡng nuôi đời con.

Là bánh thơm, là sữa thơm,

giúp con mau chân bước lên trời,

là đóa hoa, là tiếng ca

gọi lòng con vui bước về nhà.


Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha,

mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa,

tháng năm đời con sống chứa chan lời ca,

có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.


Trong trái tim Chúa bao dịu dàng,

con xin được nghe Chúa bảo ban,

dạy dỗ con, dạy dỗ con,

biết sống sao thắm tươi tình son.


Tìm bước theo đường mến yêu,

biết dâng trao biết thứ tha nhiều,

cùng Chúa đi, cùng Chúa đi,

hòa niềm vui chung với mọi người.


Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha,

mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa,

tháng năm đời con sống chứa chan lời ca,

có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
You're watching

correct Trong Trái Tim Chúa Lyrics

if you detect errors in the Trong Trái Tim Chúa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.