Thursday, October 26, 2017

Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics have been many singers present, if

Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics song presented by Tui HátTùng Sơn hát hay, múa tay điêu luyện

Tùng sơn sắc đẹp chẳng thua ai đâu

Một suy nghĩ thật là điên rồ anh luôn ghi nhớ

Ở trong đầu không bao giờ phai mất đâu

Anh không biết anh xinh như thế nào

Anh không biết được giọng anh ra sao

Một giọng hát thật là ghê rợn

Ai cũng phải khiếp, mỗi khi nghe cái giọng ca của anh

Tùng Sơn ơi, em xin anh về với UFO và bay đi đừng có trở lại trái đất

Này Tùng Sơn điều em biết là muốn như Sơn Tùng

Anh hãy dùng cái tài năng của anh

Đừng hô mưa đừng kéo lũ về

Hãy cho yên bình

Mùa mưa bão cộng thêm anh giờ sống sao

Và anh ơi, điều em muốn là anh đừng sống ảo

Anh hãy trở về con người của chính anh
You're watching

correct Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics

if you detect errors in the Tùng Sơn Nên Biết (Điều Anh Biết Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.