Thursday, October 26, 2017

Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics have been many singers present, if

Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics song presented by Đình PhongBài hát: Đừng Ngăn Anh Yêu Em - Đình Phong


Đôi khi anh nhìn em bên ai, mà lòng đau xót trong phúy giây này

Và đôi khi anh cũng nén cảm xúc sâu vào tim


Đôi khi anh cũng muốn níu kéo nhưng dặn lòng không thể

Vì ta đã chia tay lâu rồi còn đâu, anh phải cố quên em thôi.


ĐK:

Nhiều lần anh đã cố gắng, nhiều lần anh muốn xóa hết,

nhiều lần anh ngỡ đã quên nhưng chẳng thể quên đi được em

Bởi vì anh vẫn còn yêu, yêu em hơn cả lúc xưa hỡi người,

thật lòng anh không muốn buông xuôi.


Ừ thì! em yêu người ta

Ừ thì! em đã rời xa

Ừ thì! anh không thể ngăn em yêu ai và lựa chọn ai?

Mặc dù anh phải đau đớn

và rồi anh cũng sẽ luôn chấp nhận

nhưng xin chớ ngăn anh yêu em.
You're watching

correct Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics

if you detect errors in the Đừng Ngăn Anh Yêu Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.