Friday, October 13, 2017

Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics have been many singers present, if

Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics song presented by Dương Ngọc TháiBài hát: Đừng Nhắc Chuyện Lòng - Dương Ngọc Thái


Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mặt ngỡ ngàng đường ai nấy đi

Giờ em ván đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa

Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim

Nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa

Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đống tro tàn

Hỏi lòng mấy ai không buồn.


Bao nhiêu ân tình thuở nào, cầm bằng như nước cuốn trôi chân cầu

Xin anh hiểu cho đời em, cành hoa trong gió dập vùi tháng năm.

Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách

Thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh!

Đừng gieo chi nỗi tan sầu, trời cao sao quá cơ cầu

Tình đầu đó, tình chôn vùi.


You're watching

correct Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

if you detect errors in the Đừng Nhắc Chuyện Lòng (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.