Friday, October 13, 2017

Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics have been many singers present, if

Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics song presented by Thành Đại SiêuBài hát: Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat - Thành Đại Siêu


Có bao giờ em nghĩ về anh về chuyện tình chúng mình

Đến bao giờ em mới hiểu lòng anh yêu em say đắm

Có bao giờ trên đường đời gặp nhau em sẽ ôm anh chặt

Chắc không rồi, vì giờ người đã vui bên 1 tình yêu mới


Đừng quá yêu ai ....Đừng quá tin ai !!!

Đừng đặt niềm tin yêu vào ai đó quá nhiều

Ngày hôm qua còn nồng say, đâu ai biết sau này

2 đứa mỗi đứa mỗi người một nơi


Đừng quá yêu ai .... Đừng quá tin ai

Sợ chân em bước nhanh

Anh không thể kịp tay với níu em ở lại

Vì tình yêu không như mơ

Không như là anh mong chờ
You're watching

correct Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics

if you detect errors in the Đừng Yêu Ai Đó Quá Nhiều Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.