Thursday, October 5, 2017

Đường Về Hai Thôn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đường Về Hai Thôn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đường Về Hai Thôn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đường Về Hai Thôn Lyrics have been many singers present, if

Đường Về Hai Thôn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đường Về Hai Thôn Lyrics song presented by Lê Sang, Dương Hồng LoanĐường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái

Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài

Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau

Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vương cau

và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu


Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa

Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa

Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ

Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ

mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ


Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao

Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao

Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau

Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu

rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu


Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng

Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài

Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi

Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi

và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đời


Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê
You're watching

correct Đường Về Hai Thôn Lyrics

if you detect errors in the Đường Về Hai Thôn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.