Thursday, October 26, 2017

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics have been many singers present, if

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics song presented by Quách Tuấn DuBài hát: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix - Quách Tuấn Du


Tìm một con đường tìm một lối đi

Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi

Lạc loài niềm tin sống không ngày mai

Sống quen không ai cần ai

Cứ vui cho trọn hôm nay


Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi

Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi

Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai

Xóa tan màn đêm u tối

Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới


Và con tim đã vui trở lại

Tình yêu đến cho tôi ngày mai

Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời

Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi


Và con tim đã vui trở lại

Và niềm tin đã dâng về người

Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...


Và bây giờ, ngày buồn đã qua

Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha

Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai

Xóa tan màn đêm u tối

Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới


Và con tim đã vui trở lại...


Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối

Tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi
You're watching

correct Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics

if you detect errors in the Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...