Thursday, October 26, 2017

Về Thăm Hòa Hảo Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Về Thăm Hòa Hảo Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Về Thăm Hòa Hảo Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Về Thăm Hòa Hảo Lyrics have been many singers present, if

Về Thăm Hòa Hảo Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Về Thăm Hòa Hảo Lyrics song presented by Chí Tâm



Bài hát: Về Thăm Hòa Hảo - Chí Tâm


Mời người về thăm hòa hảo

Lượn lờ soi bóng Tiền giang

Nước ngọt thắm tươi cây lành

Gió hoa lời phù sa bồi đắp.


Chùa thầy là nơi thờ cúng

Ngày ngày nghi ngút đèn nhang

Tín đồ sớm hôm mong cầu

Cầu hai chữ bình an cho muôn loài.


[ĐK:]

Người người nô nức đang về đây

Chào mừng đại lễ suốt đêm ngày

Tàu bè dọc ngang bến sông Tiền

Hoa đăng với cờ lồng lộng bay.


Nhờ thầy đời ta bừng sáng

Giờ này đang tiến bước đường tu

Suốt đời nhớ công ơn thầy

Nguyện tinh tấn tròn câu tu hành
You're watching

correct Về Thăm Hòa Hảo Lyrics

if you detect errors in the Về Thăm Hòa Hảo Lyrics , please reflect to us via the comment form below.