Friday, October 13, 2017

Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics song presented by Ưng Đại Vệ, DJ VitaminDBài hát: Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) - Ưng Đại Vệ, DJ VitaminD


Từng bước chân dần xa khuất ánh mắt nơi ai

Nhìn bất lâu chỉ đổi lấy kết thúc chia tay

Trong đêm trong con tim em ngày càng ngày càng khác với lúc trước em

Ngày càng ngày càng khác với những nghĩ suy của nhau

ngày càng ngày càng khác với lúc trước em

Ngày càng ngày càng vì điều gì em phải rời xa

Em yêu anh, hãy nói hết những nghĩ suy của em

Vì điều gì phải rời xa

Em yêu anh, hãy cho anh biết lý do rời xa

Vì điều gì phải rời xa

Em yêu anh, hãy nói có phải anh thêm nằm mơ

Vì điều gì phải rời xa
You're watching

correct Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Vì Điều Gì Phải Rời Xa (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.