Friday, October 13, 2017

Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics have been many singers present, if

Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics song presented by V.ABài hát: Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) - V.AHôm nay lên cân giật mình, hai hôm trôi qua, lại tăng cân

Người tôi béo tròn tròn, 2 má phình ra, tôi biết làm gì đây

Ăn no xong lên giường nằm, soi gương nhìn rõ béo

Người tôi mất tự tin, thân béo ú nu, ú nu..ú ù..ye`

Đk

Cứ vô tư mặc dù mình hơi béo

Và cứ vô tư, dù rằng nhìn như heo

Bao người chê, bao người kêu, mẹ la, tôi kệ thôi, vô tư đi

Cứ no nê, dù nhiều người cười chê

Và cứ vui lên, vì ta ko...cô đơn

Vì tôi còn béo... o yê

Và tôi còn hát lên.. e he

Vì tôi còn béo lên, tăng dần theo... thời gian

L2:

Thu qua đông sang thật rồi, soi gương nhìn vẫn béo

Đầu tóc vẫn bù xù, thân béo ú nu, dễ thương...ú ù...ỳe( cười)

Béo như heo, thì mùa này rất ấm

Và gấu luôn yêu .....tà tà tá ta

Ôi zời ôi, hơi thừa cân, kệ thôi, ai thừa hơi....cho qua đi

Cứ lên cân, vì mùa lạnh sắp đến

và cứ vui lên, vì ta không cô đơn

vì tôi còn béo....ú ù yê

mùa đông cực ấm luôn

Vì tôi còn béo lên, tăng dần theo... thời gian

Rap:

Có sức khỏe là có tất cả

Không sức khỏe là không có gì

Ăn lắm thì béo

Không ăn thì lại gầy

Người có béo thì mới có sức khỏe

Người có béo da dẻ mịn màng

Người không ăn nhìn như que sậy

Gió lung lay que sậy đổ ngay

Dơ cao tay là dơ cao tay

l3:

Thu qua đông sang lạnh dần, bao nhiêu người thèm béo

Mà đâu béo được đâu, đâu dễ béo lên, mỡ nhiều tăng hơi khó

Béo như heo thì mùa này cho phép

Và gấu luôn yêu

Ôi zời ôi, hơi thừa cân, kệ thôi, ai thừa hơi....cho qua đi

Cứ lên cân, vì mùa lạnh rất ấm

và cứ vui lên, vì ta không cô đơn

Vì tôi còn béo....ú ù yê

mùa đông cực ấm luôn

Vì tôi còn béo lên, tăng dần theo... thời gian

Vì tôi còn béo....ú ù yê

mùa đông cực ấm luôn

Vì tôi còn béo lên, tăng dần theo... thời gian


....

vì tôi còn béo....ú
You're watching

correct Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics

if you detect errors in the Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vì Tôi Còn Béo (Vì Tôi Còn Sống Chế) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...