Thursday, October 5, 2017

Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics have been many singers present, if

Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics song presented by Ngôi Sao Phương Nam 2017 - V.ABài hát: Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 - V.A


Ngọt ngào em một ngôi sao

Nhìn lên thấy ở nơi chân trời

Sao anh quá xa

Khi ta yêu nhau bất chấp cùng hòa quyện


Dẫu anh là đắng em là trắng em dịu ngọt êm

Khi ta yêu nhau bất chấp ta luôn thuộc về nhau

Hòa quyện mê say


Thuở mới chớm hẹn hò

Anh ngại mình đắng ngắt

Nhưng em thì bất chấp


Quyện vào anh mê say

Nồng nàn đến ngất ngây

Bao nhiêu năm vẫn vậy
You're watching

correct Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics

if you detect errors in the Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vinamilk - Ngôi Sao Phương Nam 2017 Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...